Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Person yn gwenu gyda paned o de
  Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru
 • Arwydd A&E y tu allan i ysbyty.
  Gofal heb ei drefnu yng Nghymru – system dan bwysau cynyddol
 • Image of a lightbulb
  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Person yn teipio ar liniadur
  Seibergadernid – blwyddyn ymlaen
 • Graph icon
  Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau
  Pan ddechreuom gynllunio ein gwaith ar gynaliadwyedd a
 • Planed toddi
  Galw am wybodaeth gliriach ynglŷn â gwariant ar newid yn yr hinsawdd
 • Icon of light bulb, graduation cap and computer
  O Hyfforddai Graddedig i Archwilydd Arweiniol
 • Volunteers Ready to Help the Community
  Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau
  Dydyn ni ddim yn enwog am gael teitlau bachog ar gyfer ein hastudiaethau cenedlaethol yma yn Archwilio Cymru, ond mae hwn yn dipyn o lond ceg hyd yn oed yn ôl ein safonau ni. 
 • Icon image of a child
  Ysgolion Cymru yn wynebu her frawychus y gyfradd genedigaethau isaf mewn 100 mlynedd
   
 • Icon of a heart, house with a heart inside and a flame
  Cynhesu ar gyfer ein hadroddiad diweddaraf – y Rhaglen Cartrefi Cynnes
 • Melting planet
  COP26: Taflu goleuni ar ymateb Cymru i newid hinsawdd
 • Image of a laptop with magnifying glass inside
  Fy lleoliad gydag Archwilio Cymru yn y tîm Cynllunio ac Adrodd
  Yn y blog hwn, rwy'n archwilio fy lleoliad tri mis yn