Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • A all awdurdodau cynllunio lleol sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru?
  Dyfodol uchelgeisiol?
 • Mae pob £ a gollir i dwyll yn y sector cyhoeddus yn £ a wastraffir ac a gollir i wasanaethau cyhoeddus hanfodol
  Y broblem yw bod pobl sy’n twyllo yn y sector cyhoeddus yn ei ystyried y
 • Cynhadledd Cynghrair Henoed Cymru
  Mae ein cynllun blynyddol presennol yn pennu cyfeiriad cyffrous i Swyddf
 • Data mawr a dadansoddi data yw dyfodol archwilio
  Ond beth yw Dadansoddi Data?
 • Fy lleoliad gwaith tri mis
  Mae Rhaglen Change 100 Leonard Cheshire yn paru myfyrwyr a gradd
 • Cau un drws, agor un arall
  Mae yna ychydig wythnosau ers i ni gyhoeddi'r canfyddiadau o'n hastudiae
 • O Hanes i Swyddfa Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n h
 • Archwiliad Cymru yn wahanol i’r duedd
  Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf yn
 • Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan yr Archwilydd Cyffredinol
  Hoffwn dalu teyrnged i’r holl weision cyhoeddus sy’n gweithio mor galed
 • Corona-ddiwylliant
  Y llynedd, ysgrifennais flog mewnol am ddiwrnod rhyngwladol i ddileu gwa
 • AAA
  Prosiect Gwersi’r COVID-19 - rhai themâu newydd wrth ailgyflwyno gwasanaethau
  Y prosiect dysgu COVID-19 a rhai o’r themâu sy'n dod i'r amlwg ar ail-d
 • SS
  Fy mhrofiadau personol fel unigolyn LGBTQ+
  helo, fy enw i yw Jen.