Strategaeth a Llywodraethu

Ein Strategaeth 2022-27

Mae ein diben wrth wraidd popeth a wnawn yn Archwilio Cymru. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd y ffordd yr ydym yn cyflawni hyn yn esblygu i adlewyrchu'r heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus heddiw.

Gallwch weld ein strategaeth yma

Graddfeydd ffioedd a gosod ffioedd

Mae graddfeydd ffioedd yn darparu fframwaith i archwilwyr gael trafod ffioedd gyda chyrff llywodraeth leol. Mae graddfeydd ffioedd hefyd yn galluogi’r Archwilydd Cyffredinol i adnabod a herio ffioedd sy’n ymddangos yn rhy uchel neu’n rhy isel i alluogi archwilwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau’n briodol.

Darllenwch fwy am raddfeydd a gosodiadau ffioedd yma.

Cofnodion Bwrdd

Bydd hefyd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith.

Gallwch weld cofnodion ein cyfarfodydd bwrdd