Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Person in a virtual meeting
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Mae ein hadroddiad -
 • Menyw yn edrych ar ddyfais llechen
  Ein hadroddiad ar Seibergadernid a pham nad ydym yn ei gyhoeddi
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 2: Adfer gydag uchelgais - A
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 1: Strwythuro Myfyrdod
 • 3 icons: graph and spanner, half lightbulb half cog, mountain with flag at the top
  Bwrw ati! – Myfyrio ar fy misoedd cyntaf fel hyfforddai yn Archwilio Cymru
  Mae Matthew Argyle wedi blogio am ei brofiadau.
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Fy safbwynt i: arolwg #EichTrefEichDyfodol
  Mae Sara Leahy wedi blogio am ein harolwg newydd ar adfywio trefi.
 • Three icons of a spanner next to a graph, a lightbulb that's half cog, a mountain with a flag at the top
  Fy mhrofiad fel un o hyfforddai Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, Mared Ynyr flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Archwilio Cymru.
 • ysgrifennu notepad
  Golau Cynnes yr Hydref
  Mellt o’r Isymwybod
 • O fes bach… Sut mae angen i rôl Llywodraeth Leol wella er mwyn helpu'r trydydd sector i dyfu
 • ‘Bydd cydweithio’n strategol â’n gilydd yn dwyn ffrwyth i gymunedau Cymru’
 • Canolfan Iechyd Conwy – dyfal donc a dyr y garreg
  Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynhadledd ar y cyd â Ch
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny