Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Sut y penderfynais newid gyrfa a dod yn hyfforddai yn Swyddfa Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio graddedigion, gofynnwyd i rai o'n hyffor
 • Yr hyn mae Cynllun Swyddfa Archwilio Cymru i Raddedigion yn ei gynnig i fi – a chi
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio graddedigion, gofynnwyd i rai o'
 • Fy nhaith syfrdanol i ddod yn hyfforddai yn Swyddfa Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio graddedigion, gofynnwyd i rai o'
 • Cynaliadwyedd Cymru wledig – mae rhesymau i fod yn optimistaidd
  Pan fyddwch chi’n dwyn i gof ddelweddau o Gymru wledig, byddwch chi, heb
 • Drws blaen gofal cymdeithasol i oedolion
   
 • O na fyddai bathodyn Sgowtio ar gyfer ‘Brexit’…
  Fel nifer fydd wedi ymwneud â mudiadau’r Sgowtiaid neu’r Guides yn ystod
 • Ymddiried mewn archwilio a rhoi'r ffrwyn i'w botensial
  Gydag archwilio corfforaethol yn tynnu sylw yn y penawdau am y r
 • Ydy ailgylchu yn wastraff amser llwyr?
  Felly, rydych chi'n gyfarwydd â’r drefn.
 • Datgloi potensial Swyddfa Archwilio Cymru
  Wyth mis ar ôl dechrau yn ei swydd fel Archwilydd Cyffredinol Cy
 • Image of a rocket
  Fy mhrofiad fel un o brentisiaid Swyddfa Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o'n Pren
 • Fy nhaith hyd yn hyn…
  Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n prent
 • Fy mlwyddyn gyntaf fel prentis yn Archwilio Cymru
  Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n Prent