Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Gwneud archwilio yn hygyrch i bawb
 • Rhyddhau Data Agored - Y Gyfnewidfa Arfer da yn Swyddfa Archwilio Cymru
 • Cyflawni arbedion a chynllunio at y dyfodol
  Yn y blog canlynol, mae Jeremy Evans, Rheolwr Llywodraeth Leol y
 • Lens wahanol…
  Bob blwyddyn rydym yn gweithio ar nifer o adroddiadau sy'n canolbwyntio
 • Nid arolwg ydw i
  Mae Duncan Mackenzie, Archwilydd Perfformiad, yn dweud mwy wrthym am
 • Mae anodd profi bod dulliau ataliol yn talu
  Mae Seth Newman yn sôn rhagor am
 • Sicrhau bod y glaswellt yn parhau i fod yn wyrdd ar gyfer cymunedau gwledig
  Gyda'r gaeaf yn prysur nesáu, mae’r haf hir a phrysur y bu inni ei dreul
 • Dyma pam rydym ni’n benderfynol o wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn lle GWYCH i weithio
  Lle GWYCH i weithio!  Nid dim ond llinell slic yw hon – mae’n ymrwymiad
 • Grym geiriau
  Claire Flood-Page sy’n dweud mwy wrthym ni am ein hadroddiad Siaradw
 • Faint o frys sydd i ymdrin â’ch argyfwng salwch difrifol ond annifrifol?
  Wedi drysu? Does ryfedd!
 • Felly, beth allwch ei ddisgwyl fel un o Hyfforddeion Graddedig Swyddfa Archwilio Cymru?
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio graddedigion, gofynnwyd i rai o'
 • Fy atebion i dri chwestiwn pwysig am gynllun hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru
  Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio graddedigion, gofynnwyd i rai o'n hyffor