Blogiau

 • Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
  Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?
 • Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
  Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?
 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • aa
  COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dulliau cynghorau a byrddau iechyd lleol o gyfeirio pobl at y trefniadau
  Gall gwneud gwaith da wrth hyrwyddo a chyfeirio pobl at Brofi, Olrhain a
 • aaa
  Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
  Ym mis Mai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau gwariant newydd mewn
 • Iechyd meddwl yn ystod COVID-19
 • Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau
   
 • aaa
  Rhan 1: Mwy na dim ond problem tai – cost gwneud cam â phobl sy’n cysgu allan yng Nghymru
  Pan oeddwn yn gweithio ym maes digartrefedd byddwn yn aml yn clywed y c
 • Rhan 2: Effaith y Cornafeirws ar bobl sy’n cysgu allan – a yw hyn yn gyfle i roi diwedd ar ddigartrefedd ar y strydoedd?
  Mae’r coronafeirws wedi effeithio arnom ni i gyd; ond mae’r effaith a
 • aaa
  Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19
  Crynodeb o’r blog   Wrth inni ddechrau symud
 • Archwilio cyfrifon terfynol o gartref
  Lucy Herman sy’n sôn am ei phrofiadau yn arwain yr archwiliad o Ombwd
 • Cydymffurfio â’n terfynau amser ar gyfer cyfrifon wrth weithio gartref
  Mae Andrew Strong yn esbonio sut mae Archwilio Cymru wedi sicrhau myn
 • aaa
  Mae’r cwbl yn y data…
  Mae data’n rhan o’n bywydau pob dydd Bob tro yr ydym yn defnyd
 • Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)
  Pan ddechreuais weithio ar archwiliad interim o Gomisiwn y Senedd o bell
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
  Bydd yn cymryd amser inni adfer o bandemig byd-eang.