Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

09 Ionawr 2019
 • Feb 2014 - Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o Seminarau Dysgu a Rennir, sy'n rhad ac am ddim. Bydd y Bil yn gosod dyletswydd newydd ar wasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol iddynt.

  Roedd y seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol.


   

  Fideos

  Cyflwyniadau

  Title Size Link
  Y Comisiynydd Dyfodol Cynaladwy (Saesneg yn unig) 2.36 MB Link
  Aefydliad sydd wedi ennill gwobrau am adrodd integredig (Saesneg yn unig) 817.17 KB Link
  Cyngor a Dinas Abertawe ar eu dull nhw o adrodd ar gyfer datblygu cynaliadwy (Saesneg yn unig) 784.73 KB Link
  Y Cyngor Rhyngwladol ar Adrodd Integredig ac Ystad y Goron 2.49 MB Link
  Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (Saesneg yn unig) 221.34 KB Link
  Swyddfa Archwilio Cymru a’r Comisiynydd Dyfodol Cynaladwy (Saesneg yn unig) 359.46 KB Link
  Agenda 136.77 KB Link
  Bywgraffiadau 146.83 KB Link
  Allbynnau a Gweithrediadau 361.97 KB Link