Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein Hadroddiad Cydraddoldeb ar gyfer 2021-22 yn ystyried ein cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb y gwnaethom eu nodi yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

  Dyma’r adroddiad blynyddol olaf y byddwn yn ei gyhoeddi a fydd yn ystyried yr amcanion a osodwyd ar gyfer y cyfnod pedair blynedd rhwng 2018 a 2022.

  Ar y cyfan, rydym yn falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn ond yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud. Rydym wedi amlinellu cyfres newydd o amcanion ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2022-2026.

  I gyd-fynd â’r adroddiad, rydym hefyd wedi cyhoeddi adnodd data sy’n darparu ein gwybodaeth cyflogaeth am y flwyddyn, wedi’i dadansoddi fesul nodweddion cydraddoldeb.

  Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r data mewn taenlen ar ffurf Open Data, fel rhan o fenter Llywodraeth Cymru:

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

  Gweld mwy
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Cydgynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2026

  View more
CAPTCHA