Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Dau gydweithiwr Archwilio Cymru wedi'u hethol i bwyllgor SEWCASS

24 June 2024
 • Ym mis Mai ailgyfansoddwyd Cymdeithas Myfyrwyr Cyfrifwyr Siartredig De a Dwyrain Cymru (SEWCASS), ar ôl cyfnod o segurdod yn dilyn pandemig Covid-19.

  SEWCASS yw'r corff swyddogol sy'n cynrychioli myfyrwyr ACA ar draws De, Dwyrain a Gorllewin Cymru, ac fe'i ffurfiwyd gan grŵp o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli. Mae'r pwyllgor yn trafod materion sy'n effeithio ar fyfyrwyr lleol ICAEW a byddant yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol a phroffesiynol drwy gydol y flwyddyn.

  James Addison fydd yn ymgymryd â rôl ysgrifennydd.

  Ar ôl dod i gyfrifeg o ddisgyblaeth ddi-ariannol, rwy'n angerddol am y cyfleoedd i weithio ac astudio y gall y ACA eu fforddio. Un o'r agweddau mwyaf buddiol i mi oedd y cyfle i ddysgu a chysylltu â chyd-fyfyrwyr ledled De Cymru.

  Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o bwyllgor SEWCASS sydd newydd ei ethol ac yn gyffrous i weld y gymdeithas yn weithredol eto. Rydym am ailsefydlu SEWCASS fel fforwm i fyfyrwyr ACA. Mae'r pwyllgor yn edrych ymlaen at gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i helpu i adeiladu rhwydweithiau proffesiynol cryf. Gobeithio, ymhen amser, y gall SEWCASS nid yn unig feithrin cysylltiadau, ond hefyd ddarparu adnoddau a chefnogaeth i ddatblygiad proffesiynol, astudiaethau a lles myfyrwyr.

  Owain Barry wedi cael ei ethol yn drysorydd y gymdeithas.

  Ein nod yw sicrhau bod SEWCASS yn llwyfan gwerthfawr i holl fyfyrwyr ACA yn y rhanbarth, gan eu helpu i gyflawni eu dyheadau proffesiynol.

  Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cefnogol a deniadol ar gyfer darpar aelodau ICAEW yn y rhanbarth, ac ni allwn aros i weld beth y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd. Mae'r rhai sy'n dilyn yr ACA yn cael eu dyrannu i'w cymdeithas leol yn seiliedig ar y manylion yn eu ffeil hyfforddi – felly cadwch lygad am gyfathrebu e-bost dros yr haf gan SEWCASS! Gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd i ddod a sut y gallwch gymryd rhan."

   

  Ynglŷn â'r awduron

  Mae Owain Barry a James Addison yn hyfforddeion graddedig o fewn archwiliad ariannol, wedi'u lleoli yng Nghaerdydd. Ymunodd James ag Archwilio Cymru yn 2022 gyda gradd Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Amsterdam. Ymunodd Owain ag Archwilio Cymru yn 2022 gyda gradd Hanes o Brifysgol De Cymru.

  Picture of Owain Barry

  Owain Barry

   

  Picture of James Addison

  James Addison