Graph icon
Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol

Mae'r offeryn data hwn yn cymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod tân ac achub yng Nghymru o 2015-16 ymlaen.

Rydym yn cyhoeddi'r data hwn wedi gwaith cenedlaethol a lleol a wnaed gennym yn ystod 2020-21. 

Gobeithiwn y bydd yr offeryn yn helpu i adrodd peth o stori cyllid llywodraeth leol ac yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd am ddeall ychydig mwy am sefyllfa cyrff unigol a'r sector llywodraeth leol yn gyffredinol. 

Dyma'r tro cyntaf i ni gasglu'r data hwn o gyfrifon, a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r offeryn ar ôl cwblhau ein gwaith archwilio cyfrifon bob blwyddyn.

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau

Data Analytics Tools

  • Icon of a bar chart
    Cynaliadwyedd Ariannol
    Mae'r offeryn data hwn yn cymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod tân ac achub yng Nghymru o 2015-16 ymlaen.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA