Teipio dwylo ar fysellfwrdd
Dilyniant System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at y ffaith bod System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar gam tyngedfennol.

Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiad yn edrych ar weithrediad cyffredinol System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Rydym wedi bod yn cadw golwg ers hynny ar gynnydd yn gyffredinol a'r camau a gymerwyd mewn ymateb i'n hargymhellion.

Ysgrifennodd yr Archwilydd Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar 1 Gorffennaf 2022 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf, gan dynnu sylw at y ffaith bod rhaglen System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru bellach ar gam tyngedfennol yn dilyn 'Adolygiad Strategol' diweddar a chyda rhai cerrig milltir cytundebol allweddol nad ydynt ymhell o'n blaenau. 

Related News

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at y ffaith bod System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar gam tyngedfennol

Data Analytics Tools

  • dwylo'n teipio ar fysellfwrdd
    System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
    Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi weld mwy am statws gweithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA