Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

29 Hydref 2019
 • Gorffennaf 2019 - Rhannodd y seminar hwn ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

  Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a'r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

  Cyflwyniadau

  Title Size Link
  Swyddfa’r Post - Cadw cymunedau’n gysylltiedig (Saesneg yn unig) 2.4 MB Link
  Pobl hŷn yn siapio cymunedau gwledig (Saesneg yn unig) 809.71 KB Link
  Band eang ar gyfer cymunedau gwledig (Saesneg yn unig) 9.76 MB Link
  Dolen Teifi - Trafnidiaeth i bawb (Saesneg yn unig) 1.39 MB Link
  Gwasanaethau Llywodraeth Leol i gymunedau gwledig (Saesneg yn unig) 1.43 MB Link

  Cyfryngau cymdeithasol