Sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd

17 Gorffennaf 2018
  • Mawrth 2018 - Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda er mwyn ymateb yn effeithiol i'r heriau mawr sy'n eu hwynebu a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

    Mae'r diwylliant a'r ymddygiad sy'n gysylltiedig â 'chymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda' yn berthnasol i unigolion yn ogystal â sefydliadau. 

    Fideo

    Title Size Link
    Risk management plenary slides 1.19 MB Link