Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol

 

Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol ar Fedi'r 2il 2021, neu unrhyw un sydd a ddiddordeb ym maes adfywio canol trefi.

Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.

Recordiad o'r digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich tref, Eich Dyfodol a gynhaliwyd ar Fedir' 2il 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a gyflwynwyd yn ystod y digwyddid.