Gweithio ystwyth

30 Ionawr 2013
 • Ion 2013 - Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC a Chwarae Teg Seminar Dysgu a Rennir ar y syniadau a'r arferion diweddaraf ynglyn â sut mae sefydliadau'r Sector Cyhoeddus yn datblygu gweithio ystwyth.

  Mae buddion gweithio ystwyth yn fwy perthnasol nag erioed, â'r hinsawdd economaidd bresennol fel ag y mae. 

  Dogfennau

  Title Size Link
  Agenda 77.02 KB Link
  Bywgraffiadau 132.72 KB Link
  Allbynnau a gwreithrediadau - Bangor (Saesneg yn unig) 356.2 KB Link
  Allbynnau a gweithrediadau - Caerdydd 283.7 KB Link