Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio Canol Trefi

Mae'r adnodd yma ar gyfer rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Eich Tref, Eich Dyfodol ar Fai 20fed, 2021, neu unrhywun sydd a diddordeb yn adfywio canol trefi.

Digital

Recordiadau o'r cyflwyniadau o'r digwyddiad arlein a gynhaliwyd ar Fai 2fed 2021, yn ogystal a'r sleidiau a dolenni defnyddiol.

Cyflwyniad Tim Ymchwil Astudiaeth Adfywio Canol Trefi, Achwilio Cymru gan Nick Selwyn

Nick Selwyn, Rheolwr Archwilio i Archwilio Cymru yn trafod gwaith a chanfyddiadau'r tim sydd wedi cynnal archwiliad Archwilio Cymru ar Adfywio Canol Trefi.

Cyflwyniad Cyngor Stockton - Iain Robinson

Iain Robinson o Gyngor Bwrdeistref Stockton yng ngogledd ddwyrain Lloegr yn disgrifio cynlluniau'r cyngor ar gyfer adfywio tref Stockton-on-Tees. Mae'r cynlluniau yn cynnwys cyfuno safleoedd manwerthu i ardal lai ac ailsefydlu cysylltiad y dref a'i stryd fawr gyda'r afon sy'n llifo trwyddi.

Ian Williams, Llywodraeth Cymru - Prif Wrandawr

Bu i Ian Williams o bortffolio tai fforddiadwy ac adfywio berfformio rôl prif wrandawr yn ystod y digwyddiad. Dyma ei ymateb i'r hyn a welodd ac a glywodd.