Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023

Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
Logo Working Families
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!

Mae'r elusen genedlaethol, Working Families [agor i'r mewn ffenestr newydd], ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n gweithio, wedi cyhoeddi bod Archwilio Cymru wedi ennill lle ar ei rhestr anrhydeddus a chystadleuol o'r cyflogwyr hyblyg ac addas i deuluoedd gorau yn y DU.

Bellach yn ei phedwaredd flwyddyn ar ddeg, mae cyflogwyr mawr a bach o bob rhan o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yn cystadlu'n flynyddol i ennill lle anrhydeddus ar restr yr elusen o Gyflogwyr Gorau ar gyfer Teuluoedd sy’n Gweithio.

Y Deg Cyflogwr Gorau ar gyfer Teuluoedd sy'n Gweithio eleni – yn nhrefn yr wyddor - yw:                               

  • Archwilio Cymru
  • Citigroup
  • Grant Thornton
  • Grŵp NatWest
  • Gwasanaeth Erlyn y Goron
  • Imperial College London
  • North East London NHS Foundation Trust (NELFT)
  • Pinsent Masons
  • Senedd Cymru
  • Yorkshire Building Society

Aseswyd cyflogwyr gan ddefnyddio Meincnod Working Families a chawsant eu sgorio i greu darlun cynhwysfawr o'u polisïau a'u harferion hyblyg a chroesawgar i deuluoedd sy'n cefnogi rhieni a gofalwyr yn benodol.

Rydym wrth ein bodd gyda'n safle ar restr 10 cyflogwr gorau ar gyfer Teuluoedd sy’n Gweithio 2023. Mae'n wych gweld ein hymrwymiad i adeiladu gweithle hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd yn cael ei gydnabod fel hyn.

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol