Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
Eiconau firws

Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

Cynhelir ein digwyddiad dysgu ar-lein wythnos gyfan yr wythnos nesaf rhwng 8 a 12 Mawrth.

Dros y pum niwrnod byddwn yn rhannu nifer o adnoddau gan gynnwys cyfweliadau fideo gyda chydweithwyr ar draws gwasanaethau cyhoeddus, blogiau, podlediadau a nifer o ddigwyddiadau byw y gallwch gymryd rhan ynddynt.

 

Gweld y rhagflas i weld yr hyn sydd ar y gweill

Ein digwyddiadau byw

Ddydd Mawrth, 9 Mawrth gallwch hefyd ymuno â ni am sgwrs Twitter [agorir mewn ffenestr newydd] fyw wrth i ni drafod llywodraethu yn ystod cyfnod argyfwng.

Ymrestrwch ar gyfer ein gweminar fyw ar Strategaeth Dynamig lle bydd yr Athro Dave Snowden, Crëwr Fframwaith Cynefin, Anne-Louise Clarke, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid yn Archwilio Cymru, Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Todd Howlett, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol yn Nova Scotia Health ac Auriol Miller, Prif Weithredwr y Sefydliad Materion Cymreig.

Cymerwch ran

Ewch i'n tudalen digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i ymrestru ar gyfer unrhyw un o'r digwyddiadau a'r wybodaeth y byddwn yn ei rhannu yn ystod ein hwythnos ddysgu COVID-19.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.