COVID-19 a Newid Ymddygiad

COVID-19 a Newid Ymddygiad
Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa

Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.

Yn y podlediad hwn, mae Diana Reynolds o Lywodraeth Cymru a Chris Bolton o Archwilio Cymru yn ymuno â ni i drafod y moeseg a'r ymarferoldeb y tu ôl i faterion o'r cyfnod clo i ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r pynciau a drafodir yma yn cynnwys y ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau ar gyfyngiadau, rheoli risg mewn argyfwng a dod o hyd i dir cyffredin gyda phobl yr ydym yn anghytuno â nhw.

Gallwch wrando ar y podlediad isod neu ddarllen y trawsgrifiad a ddarparwyd:

Darllenwch y trawsgrifiad yn y Gymraeg [agorir mewn ffenest newydd]

Darllenwch y trawsgrifiad yn y Saesneg [agorir mewn ffenest newydd]

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gwrando ar hyn ac yn ei ganfod yn ddiddorol.