Clawr adroddiad efo testun- Trefniadau llywodraethu mewn perthynas ag anghydfod cyflogaeth yn Amgueddfa Cymru
Trefniadau llywodraethu mewn perthynas ag anghydfod cyflogaeth yn Amgueddfa Cymru

Mae ein hadroddiad yn disgrifio materion a gododd yn Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, a sefydlwyd trwy Siarter Frenhinol, ac mae’n cael y rhan fwyaf o’i chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae hefyd yn cael ei goruchwylio’n rheoleiddiol gan y Comisiwn Elusennau, ac felly’n cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Elusennau.

Mae canfyddiadau allweddol adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys:

  • Diffyg Polisïau Digonol
  • Trefniadau Llywodraethu a Phenderfynu
  • Defnydd Amheus o Arian Cyhoeddus
  • Ymwneud Aneglur gan y Llywodraeth

Mae ein hadroddiad yn fodd i atgoffa’r holl gyrff cyhoeddus ynghylch pwysigrwydd rhoi fframweithiau ac egwyddorion llywodraethu ar waith mewn modd priodol i ddiogelu arian cyhoeddus a hyder y cyhoedd.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA