Clawr adroddiad gan Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Powys – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio

Ceisiodd yr adolygiad roi sicrwydd a mewnwelediad ynghylch a yw gwasanaeth cynllunio y Cyngor yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu tuag at gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor.

Mae gennym bryderon am wendidau strategol, gweithredol a diwylliannol sylfaenol Gwasanaeth Cynllunio’r Cyngor. Mae'r gwendidau hyn yn llesteirio ei allu i gefnogi staff ac Aelodau yn gyson a chynaliadwy i gyflawni gwasanaeth effeithiol sy'n helpu'r Cyngor i gyflawni ei amcanion corfforaethol.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA