Delwedd clawr adroddiad Archwilio Cymru
Cyngor Sir Ddinbych – A yw Swyddogaethau Cymorth Corfforaethol y Cyngor yn Effeithiol?

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw swyddogaethau cymorth corfforaethol y Cyngor yn effeithiol?

Canfuom fel a ganlyn: mae gan swyddogaethau cymorth corfforaethol y Cyngor ddealltwriaeth dda am yr egwyddor datblygu cynaliadwy ond nid yw'r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn ystyried yr egwyddor yn gyson yn ei holl waith archwilio, mae rhai polisïau Adnoddau Dynol wedi dyddio, ac er bod gan y Cyngor drefniadau monitro priodol nid yw wedi mynd ati eto i ystyried amcanion ac anghenion strategol am adnoddau yn y dyfodol o ran y swyddogaethau a archwiliwyd gennym.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA