Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Amcan yr arolwg oedd rhoi sicrwydd bod y trefniadau ar gyfer craffu cyhoeddus yn y pwyllgor mewn sefyllfa dda i ymateb i heriau'r presennol a'r dyfodol ynghyd â helpu i ymgynghori gwaith craffu effeithiol gan aelodau etholedig o gychwyn y cylch etholiadol cyfredol hwn.

    Canfuom fod y Cyngor wedi adolygu a chyflwyno newidiadau i drefniadau trosolwg a chraffu , a bod statws uwch i graffu o fewn y broses ddemocrataidd. Er hynny, mae cyfleoedd i gryfhau cyfraniad statws a thraweffaith craffu ymhellach.

CAPTCHA