clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

Dyma ein crynodeb archwiliad ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022. Mae ein crynodeb o'r archwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA