clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Adolygiad o Drefniadau Craffu
Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: Pa mor effeithiol yw trefniadau craffu yn y Cyngor?
Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor yn colli cyfleoedd i graffu er mwyn sicrhau ei effaith, ei ddylanwad a'i effeithiolrwydd i ddal y Cabinet yn ymatebol, llunio polisïau'r cyngor ac adolygu perfformiad.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA