Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Yn benodol, roedd cyfraddau swyddi staff gwag yn uchel ar draws ystod o wasanaethau a phroffesiynau ac roedd materion gyda recriwtio a chadw staff. Mae’r materion hyn yn rhoi mwy o bwysau ar aelodau presennol o staff o ran eu llwyth gwaith ac yn achosi i wasanaethau ddod yn fwyfwy bregus.

    Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio’i ymdrechion yn glir ar ei heriau sylweddol o ran y gweithlu ac yn cymryd camau pragmatig i helpu i leihau risgiau. Fodd bynnag, mae angen iddo fynd ati ar frys i ddatblygu cynllun gweithredu eglur a chyfunol ar gyfer y gweithlu a mesur yr effaith y mae’n ei chael i helpu i fynd i’r afael â’r heriau sylweddol o ran y gweithlu y mae’n eu hwynebu.

CAPTCHA