Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd

Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
Llun o Jayana gyda mynyddoedd y tu ôl iddi

Ymunais ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn syth allan o'r brifysgol yn 2018, ar ôl cael fy nenu at y cyfle i gyfrannu at y gwaith maen nhw'n ei wneud o ran dal y sector cyhoeddus i gyfrif, tra'n ennill cymhwyster proffesiynol.

Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch Archwilydd, ac rwy'n mwynhau'r gyfrifoldeb uwch y mae hyn yn ei olygu.

Rwyf wedi gweithio ar archwiliadau ar draws llywodraeth leol, iechyd, a llywodraeth ganol, ac nid oes unrhyw ddau archwiliad yr un fath - mae gan bob un ei heriau a'i chyfleoedd unigryw ei hun ar gyfer datblygu. Fel Uwch Archwilydd mae mwy o gyfrifoldeb i mi ar archwiliadau mwy o faint ac rwyf yn arwain ar rai llai o faint. Mae hyn yn golygu cysylltu â staff cleientiaid ac ategu aelodau'r tîm gyda'u gwaith.

Mae amgylchedd gweithio ategol iawn yn Archwilio Cymru, wrth i gydweithwyr sy'n gweithio ar draws gwahanol archwiliadau helpu ei gilydd gyda meysydd cymhleth, ac rydym yn cynnal llawer o drafodaethau manwl am ein gwaith pan rydym yn y swyddfa. Rwyf hefyd yn treulio llawer o amser yn annog hyfforddeion, gyda'u gwaith archwilio o ddydd i ddydd a'u hastudiaethau proffesiynol, sy'n rhoi boddhad mawr i mi.

 

Ynglŷn â'r awdur

Mae Jayana Williams yn Uwch Archwilydd o fewn Archwilio Ariannol yng Nghaerdydd. Ymunodd ag Archwilio Cymru yn 2018 fel graddedig gyda gradd ym Mathemateg o Brifysgol Bryste.