Wales Audit Office Event
Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022

Chwilio am ddealltwriaeth o atebion arloesol ar gyfer dyfodol darparu gwasanaethau cyhoeddus?

This is an invite only event.

If you have recieved an email, please click on the link to access this event


Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Ydych chi eisiau ehangu eich rhwydweithiau a dysgu gan eraill?

Mae ein cynhadledd Cyllid ar gyfer y Dyfodol 2022 yn ôl ac yma i roi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lywio gyrfa lwyddiannus.

Byddwch yn mynychu prif areithiau a sesiynau llawn ar ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi - arweinwyr cyllid yfory. Dysgwch am rai o'r materion allweddol y mae'r sector cyhoeddus yn eu hwynebu, a pha mor hanfodol yw gweithwyr cyllid proffesiynol o ran cefnogi atebion arloesol ar gyfer darparu gwasanaethau.

A oes gennych gwestiynau neu bryderon am waith yn y sector cyhoeddus yn yr hinsawdd sydd ohoni? Gofynnwch eich cwestiynau i'n siaradwyr a'u hateb yn y fan a'r lle.

Daw'r gynhadledd i chi gan y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid; partneriaeth sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau arwain cyllid ledled Cymru.

Dalier sylw, bydd y gweminar yn cael ei recordio a'i storio ar YouTube i’w wylio yn y dyfodol.

Sut wyf i'n cofrestru fy niddordeb?

Llenwch eich manylion ar y ffurflen archebu i'r dde o'r dudalen hon. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad yr ydym wedi'i drefnu, rydym yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch fel cynrychiolydd, hwylusydd neu gyfrannwr. Gall digwyddiadau gynnwys cynadleddau, ymgysylltu, neu gyfarfodydd a digwyddiadau eraill. I gael gwybod mwy, darllenwch ein Hysbysiad Prosesu Teg Digwyddiadau [agorir mewn ffenest newydd].

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu dosbarthu 1-2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Arddangoswyr a Gweithdai

Gweld gwybodaeth arddangoswr ar gyfer y digwyddiad hwn [agor mewn ffenestr newydd].

Gweld gwybodaeth gweithdy ar gyfer y digwyddiad hwn [agor mewn ffenestr newydd].

You have no upcoming events
You have no upcoming events

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

Digwyddiadau i ddod

 • Siapiau triongl porffor, pinc a glas
  Dyfodol Diamod 2023
  Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
 • Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Comisiynu a Rheoli Contractau
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
 • grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Teithio Llesol
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.