aaa
Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18

Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru

Dros y ddau ddegawd ers datganoli, mae lefelau cymharol y gwariant cyhoeddus y pen ym mhedair cenedl y DU wedi parhau i fod yn gyson – mae’r gwariant y pen yng Nghymru wedi bod yn gyson uwch na Lloegr, ond yn is na’r Alban a Gogledd Iwerddon. Serch hynny, o ystyried meysydd polisi unigol, mae rhai amrywiadau diddorol, ac annisgwyl o bosibl, yn dod i’r amlwg o ran patrwm a lefelau cymharol y gwariant.

  Gwyliwch ein hadnodd data rhyngweithiol a wnaed gyda Power BI [agorir mewn ffenest newydd]

Related News

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

Related News

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

Data Analytics Tools

  • Report cover
    Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng
    Mae'r offeryn data hwn yn nodi patrymau gwariant gwasanaethau cyhoeddus ym mhedair gwlad y DU.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA