Shared Learning Webinar
Comisiynu a Rheoli Contractau

Wrth i wasanaethau cyhoeddus geisio cau bylchau mewn cyllid mewn ymateb i bwysau ariannol sylweddol mae pwysigrwydd comisiynu a rheoli contractau dilynol wrth sicrhau gwerth am arian a bod yr egwyddor datblygu cynaliadwy yn cael ei chymhwyso yn debygol o dyfu.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.

Manylion pellach ar gael yn fuan.

Ble a phryd 

23 Ionawr 2024
10:00 - 12:00 
Zoom (ar-lein) 

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da 

I gofrestru, llenwch ein ffurflen archebu ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr [agorir mewn ffenest newydd], gan ddweud wrthych sut rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses ymrestru. 

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno mewn da bryd cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon manylion atoch. 

Am fwy o fanylion am y digwyddiad, anfonwch e-bost at arferda@archwilio.cymru 

 

You have no upcoming events
You have no upcoming events

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

Digwyddiadau i ddod

 • Siapiau triongl porffor, pinc a glas
  Dyfodol Diamod 2023
  Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
 • Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Comisiynu a Rheoli Contractau
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
 • grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Teithio Llesol
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.